0912476286
Số 9 Ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp

Các bước tiếp nhận hồ sơ khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng từ Form đăng ký

Bước 2: Liên lạc lại khách hàng, trao đổi và ký hợp đồng

Bước 3: Cấp 1 tài khoản cho khách hàng trên hệ thống

Bước 4: Xử lý công việc và báo cáo thường xuyên

G

0912476286
Nhắn tin!