0912476286
Số 9 Ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Copy link

Cung cấp phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ

Mã : DV004

| 1485 Lượt xem

₫5,000,000 đ

Cung cấp phần mềm kế toán có chỉnh sửa cho các doanh nghiệp nhỏ

Cung cấp phần mềm kế toán có chỉnh sửa cho các doanh nghiệp nhỏ

Xem chi tiết tại: https://ketoandichvu.com.vn/

Bình luận

Cung cấp phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ

Mã : DV004

₫5,000,000 đ

Cung cấp phần mềm kế toán có chỉnh sửa cho các doanh nghiệp nhỏ

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Các bước tiếp nhận hồ sơ khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng từ Form đăng ký

Bước 2: Liên lạc lại khách hàng, trao đổi và ký hợp đồng

Bước 3: Cấp 1 tài khoản cho khách hàng trên hệ thống

Bước 4: Xử lý công việc và báo cáo thường xuyên

G

0912476286
Nhắn tin!