0912476286
Số 9 Ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Copy link

Dịch vụ cung cấp nhân sự kế toán tổng hợp

Mã : DV002

| 7111 Lượt xem

₫3,000,000 đ

Cung cấp nhân sự kế toán tổng hợp tại Hà Nội

Cung cấp nhân sự kế toán tổng hợp tại Hà Nội

Xem chi tiết tại: https://ketoandichvu.com.vn/

Bình luận

Dịch vụ cung cấp nhân sự kế toán tổng hợp

Mã : DV002

₫3,000,000 đ

Cung cấp nhân sự kế toán tổng hợp tại Hà Nội

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Các bước tiếp nhận hồ sơ khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng từ Form đăng ký

Bước 2: Liên lạc lại khách hàng, trao đổi và ký hợp đồng

Bước 3: Cấp 1 tài khoản cho khách hàng trên hệ thống

Bước 4: Xử lý công việc và báo cáo thường xuyên

G

0912476286
Nhắn tin!